Språkåret 2013

Den pensjonerte professoren og bokmålsbrukeren, Arne Espelund, hyller i disse dager Ivar Aasen for sitt dikt "Millom bakkar og berg".