Kampen for et nytt fengsel

For å stå sterkere inn mot sentrale myndigheter bør landsdelen avklare internt hvilken kommune et fengsel bør legges til.