Skilsmisse er ingen grei sak

Fakta som fremlegges viser at skilsmissebarn kan ha det vanskelig.