• VALG: Kardinalene som nettopp valgte ny pave klarte å samle seg og bli enige på relativt kort tid, skriver artikkelforfatteren. Da står det verre til med å få plass en styringsdyktig regjering i Italia. FOTO: SCANPIX

Valgtider

Små valg kan få store konsekvenser, spesielt når de sees i sammenheng med andre små og store beslutninger og danner historie.