• Dette dreier seg om en systemkrise; en krise i den vestlige kapitalistiske økonomien, skriver innsenderen. FOTO: NTB Scanpix

Finanskrisa til år etter

Den bankkrisa som brøt ut i 2007 var den største økonomiske krisa verden har opplevd siden børskrakket i New York i 1929.