• Dette bildet er fra et av UiAs styremøter i 2014. Øverst i bildet sitter rektor og styreleder Torunn Lauvdal. Også for komende periode er det de ansatte og studentene som sammen skal velge rektor, som også blir styreleder. FOTO: Kjetil Reite

Hva eller hvem er universitetet?

I år skal UiA velge ny rektor og tilsette ny universitetsdirektør. Universitets— og høgskolelova sier at valg av rektor er det normale, mens direktøren tilsettes av styret.