Rekonvalesenstid etter kneoperasjon

For ti år siden ble jeg hofteoperert.