Tryggere på sjøen?

I Blindleia blir fartsgrensen sju knop inntil 100 meter fra land om sommeren. Resten av året gjelder sju knop inntil 50 meter fra land.