Men det betyr ikke at vi er ferdige med Orderud-saken. De fire tiltalte ble dømt på indisier, riktignok meget klare sådane, men så lenge det finnes få konkrete bevis og det norske rettsvesen har gitt opp å få svar på hvem som faktisk henrettet Kristian og Marie Orderud og deres datter Anne Orderud Paust i pinsen 1999, kan vi vanskelig legge saken fullstendig bak oss.Det betyr ikke at dommen er feil. De fire tiltalte er dømt for medvirkning til trippeldrap, et forhold de ikke kommer unna.Men det er ikke tilfredsstillende å si seg ferdig med Orderud-saken før den er endelig løst.Til så lenge vil gåten om hva som egentlig hendte leve videre i blant oss.