Hva handler rektorvalget om?

Høgskolen er svært viktig for landsdelen. Det bør være av stor interesse hvordan institusjonen styres.