• Det fortsatt er behov for mer videreutdanning i Vest-Agder-skolen, mener Norunn Tveiten Benestad. FOTO: Kjartan Bjelland

Gode lærere gir bedre elever

SSB har kartlagt kompetansen blant lærerne som underviser i grunnskolen.