• Hvor mye det satses på å rekruttere lærlinger og tilby lærlingeplasser har sammenheng med kommunens størrelse, skriver artikkelforfatterne. Mens det i noen kommuner er en kø av ungdommer som ønsker seg en læreplass i et av de kommunale helseforetakene, er det andre kommuner som mangler lærlinger. FOTO: NTB SCANPIX

Sats på lærlinger i helsefag

Det er en mangel på kommunale lærlingplasser innenfor helsefag. Til syvende og sist er det kommunene selv som må ta mye av regningen for det.