• taliban1 (scanpix).jpg FOTO: SCANPIX

Mullaen i Mali

Ein norsk redaktør trykte bilete av profeten, og han vart truga på livet av truande muslimar.