Tillit skaper ansvar

I den fyrste tida eg var lærar, hadde lærarorganisasjonane staten som forhandlingsmotpart.