• aviser.jpg

Journalistikk til salgs, alt skal ut!

Dyd er bare et spørsmål om pris. I gode tider er prinsipper kostbare, men i disse ulvetider for avisene går den journalistiske dyd på opphørssalg.