Om å lære å tenkje dobbelt - og nytt

Det blir sagt at mennesket ikkje styrer seg sjølv, vi er styrte utanfrå.