Koranen er ikke bevis

Jeg vil spørre Sheikh, som visstnok er så opptatt av beviser; hvilke bevis skal til før hun forkaster islam? Jeg mistenker nemlig at den slags beviser ikke finnes.