• OT6B8421_2.jpg FOTO: Kjartan Bjelland

Takk, Frida!

Som mangeårig lærer i ungdomsskolen, nå pensjonist, blir jeg både lei meg og sint når jeg leser om hvordan Frida og hennes medelever opplever skolehverdagen. Hvor er skolens pedagoger som ikke forstår dette før det er for seint?