• I boligselskap er det et stort potensiale til å effektivisere energiforbruket, skriver innsenderne. Takten i ambisiøse energieffektive rehabiliteringsprosjekter er imidlertid lav. Bildet er fra et omfattende renoveringsprosjekt i Vigvoll Terrasse borettslag i Kristiansand, hvor man bl.a. har etterisolert og satt inn nye vinduer. FOTO: Vegard Damsgaard

Skattefradrag - en nødvendig gulrot

Regjeringen varslet allerede høsten 2013 at den ville gjennomføre en ordning med skattefradrag for enøktiltak for husholdningene.