Engasjerende bispeansettelse

Tilsettingen av Stein Reinertsen er et eksempel på kirkelig toleranse.