Kutt i støtte

Neste år blir det dyrere å gå til tannlegen for de som trenger det aller mest; nemlig de som har krav på støtte til tannbehandling gjennom Folketrygden.