Ta vare på kulturminnene!

Som beboer i et gammelt hus i Ny-Hellesund og ny innbygger i Søgne kommune er jeg forundret over hvordan myndigheter og politikere "ser på" noe av det som skjer her ute, som jeg opplever det.