«Hellig krig»

For Venstre er det viktig at vi i Kristiansand har en refleksjon på hvordan vi kan veilede ungdom som «flørter» med ekstreme holdninger og forebygge radikalisering.