Fremstillingen av Haaland Matlary

Det er fint å lese at Haaland Matlary deler min videre bekymring over elitistiske vinklinger.