• Norske energiverk er hovedsakelig eid av kommuner eller fylkeskommunale eiere. Dette har vært en fornuftig eierskapsmodell, skriver innsenderen. FOTO: Johs.Bjørkeli

Kontrollen over strømnettet i Norge

Olje— og energidepartementet (OED) har satt ned en ekspertgruppe for å se på fremtidig organisering av strømnettet.