• Dette er en demonstrasjon av politiets siste digitale verktøy i kampen mot fartssynderne på våre veier. FOTO: Baard Larsen

Sterkere verktøy for UP

UP har fått sterkere og mer effektivt verktøy mot fartsynderne. Det kan fort gi oss tryggere veier.