Bob Dylan 70

Det meste av våre dagers endeløse strøm av musikk er fort glemt.