Jødesviket i 70 år

Nå må vi presse oss selv til å måtte huske! Huske, slik at det som skjedde under nasjonalsosialismen blir holdt frem i politiske partier, i skolen og i avisene.