Skilt kvinneprest får biskopenes støtte

Hvis Kirkemøtet skal speile den totale kirkens syn, så er det ikke tvil om hvem som bør bli biskop, nemlig Stein Reinertsen.