En trist slutt på et langt samarbeid

Jeg har med undring og tristhet fulgt debatten om Mathare Youth Sports Ascosiation (MYSA) og Strømmestiftelsen. Undringen dreier seg om det bildet som tegnes av Mysa, en organisasjon jeg kjenner svært godt gjennom snart 15 år. Tristheten dreier seg om hvordan det er mulig for to solide organisasjoner med så gode verdier, å ryke så uklar med hverandre så fort.