Starten på en prosess

Tirsdagens redegjørelse og debatt var ikke noen avslutning på Stortingets behandling av 22. juli-saken. Bare en begynnelse.