Sykehuslegers virkelighetsoppfatning

Sykehuset ble bygget for 30 år siden!