Kraftlinjene i Hardanger: Vi sitter med regninga – uansett

I kampens hete har svært få pekt på at det er staten selv som benytter Statnett som melkeku, slik at selskapet ikke har tilstrekkelig kapital til å gjøre de investeringer som miljøet og omgivelsene i Hardanger kanskje fortjener.