Dahlens arroganse

Helse— og sosialdirektør Lars Dahlen i Kristiansand vil ha seg frabedt at politikere blander seg inn i byråkratiets arbeid.