Studentboliger

Omsider tok Kunnskapsdepartementet til vettet og endret definisjonen av Kristiansand til å være et såkalt «pressområde».