• HISTORISK: Grimstadordfører Hans Antonsen (V) kan bli den første som representerer et annet agderfylke på Stortinget enn sitt eget. FOTO: Siv Dolmen

Den nye Vest-Agder-benken

Det er første gang et parti stiller samme liste i begge agderfylkene.