Gerhardsens forfalskning av norsk krigshistorie

En hemmelig rettssak i 1946 frikjente fire nordmenn for angiveri i Sachsenhausen. På falskt grunnlag.