Utdanning til alle

Å være fattig, å være jente, eller å komme fra et land som er preget av konflikt, er tre av de største årsakene til at barn ikke går på skole.