Fordomsfritt språk

Det må være tillatt å bruke det norske språk med all sin tydelighet i forsøket på å vise sympati og omsorg. Også i rettsapparatet.