Demokratiets pris

Vidar Kleppe topper igjen listen over antall saker i bystyrets «spørretime».