Reell innflytelse

Folkemøtet i Evje og Hornnes mandag kveld vinter om stort engasjement når det gjelder utviklingen av kommunesenteret på Evje.