Solheim har en fortid i det høyreekstreme miljøet og holdt nylig førstehjelpskurs for en nynazistisk organisasjon.

Vi hilser Helsetilsynets beslutning velkommen. Det er ingen indikasjoner på at Eirik Solheim har røktet sin legegjerning på uheldig vis. Politisk sett har han tatt avstand fra sin fortid. Og dersom ekstreme, politiske oppfatninger skulle medføre yrkesforbud for leger, måtte Helsetilsynet ha kikket like mye mot venstre som mot høyre.

Verdien av toleranse er ytterligere aktualisert etter 22. juli. En fortid med ekstreme, politiske synspunkter er nettopp det. Fortid.