Forsømt strekning

Skal flere over på kollektivtrafikk, må passasjerene føle at det lønner seg fremfor privatbil, også tidsmessig.