• Fosterforeldre er en av grunnpilarene i barnevernet, skriver artikkelforfatteren, og det er viktig å sørge for å gi riktig hjem til hvert enkelt barn. FOTO: SCANPIX

Takk, fosterforeldre!

Bak alle fakta om fosterhjem ligger en kjempeinnsats som utføres av hundrevis av mennesker hver eneste dag.