• Jeg drømmer om at vi skal bli større enn oss selv, fordi vi innser størrelsene på alle sammenhengene vi befinner oss i, skiver innsenderen. FOTO: SCANPIX

Jeg har en drøm

Uten meg selv er jeg ingenting, uten andre er jeg mindre, uten et hjem i Universet, er vi ikke.