• SPRÅKSTRID: Under språkstriden ved slutten av 1800-tallet var Arne Garborg en sentral skikkelse, skriver artikkelforfatteren. En av hans teorier var at det eksisterte to nasjonaliteter i Norge. FOTO: SCANPIX

Noregs Mållag er nasjonalistisk

Målrørsla var åpenbart en del av den nasjonale strømningen fra slutten av 1800-tallet. Gjennom språket som en sentral kulturmarkør utviklet de et nasjonalt og sosialt program.