Ja til mindre kristendom i skolen!

Dette er et tilbud som diskriminerer alle som ikke er kristne.