Fortsatt satsing på CO2-fangst

Det er altså feil å hevde at pengene brukt på Mongstad så langt er bortkastet.