Imponerende besøkstall

Mineralparken er viktig også for kommunen og omlandet rundt.