• Darwin evolution exhibition 2009 (scanpix).jpg FOTO: SCANPIX

Tilsvar Faannessen og Opedal

Gudstro og evolusjon.